Czym jest zarządzanie zwinne?

Jest Img 483.jpg

Przez długi czas w zarządzaniu poprzez projekty wykorzystywano tradycyjne metody. Jednak ich największe zastosowanie jest widoczne wtedy, gdy zadania są dość łatwe do przewidzenia, cały projekt nie wydaje się być zbyt skomplikowany, a klient doskonale wie, co chce otrzymać na zakończenie projektu.

Jeśli jednak tak nie jest, kierownik projektu zmuszony jest do znalezienia innej metody zarządzania. Jedną z najskuteczniejszych w przypadku skomplikowanych przedsięwzięć oraz nie łatwych do przewidzenia projektów jest metoda zarządzania zwinnego.

Niejednokrotnie zdarza się, że podczas realizowania poszczególnych zadań w projekcie pojawiają się pewne ograniczenia i nieprzewidziane komplikacje. Liczne szkolenia biznesowe Warszawa pokazują, że wówczas może wystąpić konieczność odpowiedniego doboru metody zarządzania.

W przypadku bardzo złożonych projektów może okazać się, że tradycyjne metody zarządzania poprzez projekty stają się niewystarczające i zmuszeni jesteśmy do tego, by znaleźć inny sposób na zarządzanie i zrealizowanie całego projektu w wyznaczonym czasie i nie przekraczając określonego budżetu.

Doskonale sprawdza się wówczas zwinne zarządzanie projektami o którym więcej się dowiemy podczas agile szkolenia. Metoda ta skupia się przede wszystkim na czterech obszarach. Należą do nich ludzie i narzędzia, produkt, współpraca z klientem oraz zwinne reagowanie na zmiany.

Zwinne metody pozwalają tutaj na odejście od tradycyjnych zasad zarządzania w projekcie. Pozwalają natomiast na to, by szybko i skutecznie reagować na wszelkie zmiany, przewidziane lub nieprzewidziane ryzyko, jak również dążenie do tego, by ostatecznie zrealizować cały projekt.

Specjaliści potwierdzają, że wśród wielu różnych metod zarządzania poprzez projekty, to właśnie metoda zwinnego podejścia (szkolenie SCRUM) daje największe szanse na sukces w przypadku bardzo złożonych projektów.

Zaleca się korzystanie z tej metody właśnie wtedy, gdy tradycyjne sposoby podejścia do realizacji zadań nie są możliwe. Wiedzę na temat zwinnych metodyk pomogą zaś zdobyć project management szkolenia.

Więcej o zarządzaniu: http://www.szkoleniaicf.pl/